Ρόδος Παραμένουν στην πλατεία με τα τρακτέρ οι αγρότες