Βρέθηκαν τα προσκυνητάρια που εκλάπησαν από τη Φιλέρημο
Αστυνομικό

Βρέθηκαν τα προσκυνητάρια που εκλάπησαν από τη Φιλέρημο

Eντοπίστηκαν οι κλεμμένες χαλκογραφίες της Φιλερήμου από την αστυνομία στην ευρύτερη περιοχή του Καρακόνερου
Βρέθηκαν και οι 7 χαλκογραφίες που εκλάπησαν απ’ τα προσκυνητάρια της Φιλερήμου.
Τα 6 είναι αυτούσια και το 1 είναι σπασμένο