Γ.Χατζημάρκος: Oλοκληρώνεται σύντομα η ανακατασκευή του κόμβου Κολυμπίων Ρόδου

Γ.Χατζημάρκος: Oλοκληρώνεται σύντομα η ανακατασκευή του κόμβου Κολυμπίων Ρόδου

Γ.Χατζημάρκος: Oλοκληρώνεται σύντομα η ανακατασκευή του κόμβου Κολυμπίων Ρόδου