Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γ. Τόππος- Captain Anders Steen