Μπάμπης Ψαράς
Ρόδος

Μπάμπης Ψαράς στον RV: “Κλείνουν” δύο σχολεία στον Αρχάγγελο εξαιτίας έλλειψης νερού” (audio)

Με απόφαση του Δήμου της Ρόδου “κλείνουν” δύο σχολεία στον Αρχάγγελο εξαιτίας έλλειψης νερού το οποίο οφείλεται στις σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης οι οποίες δεν επιτρέπουν την τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής στα σχολικά αυτά συγκροτήματα  δήλωσε ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Μπάμπης Ψαράς, στον Real Voice 99.5 στην εκπομπή “Ανοιχτή Γραμμή” και τη Δέσποινα Κουλούμπρη 

Όπως έκανε γνωστό ο κ.Ψαράς  πρόκειται για το 1ο Δημοτικό Αρχαγγέλου και το 2ο Νηπιαγωγείο, στα οποία δεν υπήρχε νερό το τελευταίο διήμερο Ο κ.Ψαράς διευκρίνισε  ότι ενημέρωσε ο ίδιος τον δήμο Ρόδου και αμέσως κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για το κλείσιμο των δυο σχολικών μονάδων

Να υπενθυμίσουμε ότι καθημερινά παρουσιάζονται βλάβες στην Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ

 

Αναστολή λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου και του 2ου Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου, λόγω βλάβης στην υδροδότησή τους

Από τον Δήμο Ρόδου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Ρόδου

Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

-Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
-Την αδυναμία λειτουργίας των σχολικών μονάδων χωρίς υδροδότηση, ιδιαίτερα σε περιόδους έξαρσης ιώσεων και άλλων μεταδοτικών ασθενειών.

Αποφασίζει

Την αναστολή της λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου καθώς και του 2ου Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου, για την προστασία της υγείας των μαθητών/τριών καθώς και του εκπαιδευτικού και άλλου προσωπικού, δεδομένου ότι έχει διακοπεί η υδροδότηση των σχολείων αυτών, λόγω βλάβης στο δίκτυο υδροδότησής τους, για την 17η και 18η Ιανουαρίου 2024, ώστε να δοθεί ο χρόνος για την αποκατάσταση της βλάβης εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ..
Η παρούσα κοινοποιείται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου και αποστέλλεται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Δήμαρχος Ρόδου
Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης