Πένθος στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου: Απεβίωσε ο παιδίατρος Παυλίδης Νικόλαος

Πένθος στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου: Απεβίωσε ο παιδίατρος Παυλίδης Νικόλαος

Πένθος στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου: Απεβίωσε ο παιδίατρος Παυλίδης Νικόλαος