Δήμος

Νέα συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας με τη μονάδα «Ξένιος Ζευς»

Μία νέα ελπιδοφόρα συνεργασία- δίαυλος επικοινωνίας ξεκίνησε μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου και της Μονάδας έγκαιρης παρέμβασης στη ψύχωση «Ξένιος Ζευς» με σκοπό την αμφίδρομη πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη μετέπειτα ενημέρωση-παραπομπή των ωφελούμενων που χρήζουν βοήθειας.

Κατά τη συνάντηση έγινε παρουσίαση από την επιστημονική ομάδα της ΜΕΠ σχετικά με το τι περικλείει ο όρος ψύχωση και ποιος είναι ο ρόλος της μονάδας.

Η ΜΕΠ συνιστά μία πολυδιάστατη, εξωστρεφή και κοινοτικά προσανατολισμένη κλινική προσέγγιση, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια. Οι παρεμβάσεις της αφορούν στην θεραπευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και επιπτώσεων των ψυχωτικών επεισοδίων, με έμφαση στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, την υποστήριξη του ωφελούμενου και του περιβάλλοντος του, ώστε να καταστεί δυνατή η γρήγορη κοινωνική επανένταξή του.

Οι υπηρεσίες της Μονάδας απευθύνονται σε άτομα από 11 ετών και άνω και παρέχονται δωρεάν εντός της κοινότητας, σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον φιλικό και συνεργατικό, λαμβάνοντας μέριμνα για την αποφυγή της στιγματοποίησης. Η Δ/νση της ΜΕΠ είναι Λαζάρου Τηλιακου 62 & Χαράλαμπου Μουσκου και το τηλέφωνο 2241122340.

Μέσα στο έτος προγραμματίζονται κοινές δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου και της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «Ξένιος Ζευς.