Γ.Χατζημάρκος από Κω για το Τέμενος Γαζή Χασάν

Γ.Χατζημάρκος από Κω για το Τέμενος Γαζή Χασάν

Γ.Χατζημάρκος από Κω για το Τέμενος Γαζή Χασάν