Τουρισμός

Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενώνουν δυνάμεις για τον τουρισμό

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Στην προσπάθεια να αναπτυχθούν ευρύτερες συνέργειες ώστε να αποτελέσει η Θεσσαλονίκη ισχυρό πόλο προσέλκυσης επισκεπτών, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

Με την συνεργασία αυτή ο ΟΤΘ συμμετέχει σ’ ένα μεγάλο δίκτυο Πανεπιστημίων, φορέων του τουρισμού και Ερευνητικών Κέντρων από 11 Ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος της συνεργασίας είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών στον χώρο του τουρισμού με έμφαση στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων σε ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές δεξιότητες.

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου δήλωσε:

«Στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης επιδιώκουμε συνεργασίες με φορείς του τουρισμού και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Με το συγκεκριμένο μνημόνιο προωθείται η αμεσότερη διασύνδεση μας για επίκαιρα και σημαντικά θέματα που αφορούν τις δεξιότητες των εργαζομένων στον κλάδο τουρισμού όπως είναι οι τουριστικοί φορείς άσκησης Πολιτικής και Διαχείρισης Προορισμών.

Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με φορείς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι βέβαιο πως λειτουργούν υπέρ του προορισμού».