Εξελέγη το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 
Περιφέρεια

Εξελέγη το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 στη Ρόδο το νέο περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου ενόψει της νέας του θητείας, κατά την οποία έγινε και η ανάδειξη των τριών μελών του προεδρείου του

Ο υποψήφιος Αποστόλου Σπυρίδων έλαβε σαράντα (40) ψήφους και συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών και εκλέχθηκε Πρόεδρος.

Τα μέλη του συμβουλίου κλήθηκαν να ψηφίσουν τον υποψήφιο που υπέδειξε ο επικεφαλής της δεύτερης παράταξης «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Ο υποψήφιος Χάλαρης Αντώνιος έλαβε σαράντα (40) ψήφους και συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών και εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος.

Τα μέλη του συμβουλίου κλήθηκαν να ψηφίσουν τον υποψήφιο που υπέδειξε ο επικεφαλής της τρίτης παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» για το αξίωμα του Γραμματέα.

Ο υποψήφιος Φραγκίσκος Μιχαήλ έλαβε σαράντα (40) ψήφους και συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών και εκλέχθηκε Γραμματέας.

 Η σύνθεση του Προεδρείου για το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κατά την περίοδο 02/01/20204 έως 30/6/2026, έχει ως εξής :

• Πρόεδρος   Αποστόλου Σπυρίδων
• Αντιπρόεδρος  Χάλαρης Αντώνιος
• Γραμματέας  Φραγκίσκος Μιχαήλ