Γιώργος Χατζημάρκος Η σημερινή μέρα φέρνει το μήνυμα της νίκης του φωτός ενάντια στο σκότος

Γιώργος Χατζημάρκος Η σημερινή μέρα φέρνει το μήνυμα της νίκης του φωτός ενάντια στο σκότος