εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος  Σπυρόπουλος Σπύρος

εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος  Σπυρόπουλος Σπύρος

εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος 
Σπυρόπουλος Σπύρος