0-02-05-d5d366b9fa5b4281f3e6d78c5292e009d0394c485207aafcfe872c2be1196896_390c8800948193b2

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, στο 1ο Συνέδριο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων