Ρόδος

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ρόδου: Εκπαίδευση στο Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Τ.Α.Κ.) Φωτο

Εκπαίδευση στο Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Τ.Α.Κ.) με τον εκπαιδευτή της ΕΟΔ κ. Κώστα Ευθυμιόπουλο.
Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου για την παρουσίαση που έκανε στα νέα μέλη που παρακολουθούν το Βασικό σχολείο της ομάδας μας .