Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος