Δήμος

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Απολογισμός Έργου: Επισκευή Κτηρίου Λιμεναρχείου Και Διαμόρφωση Χώρων Κράτησης

Ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα του το έργο που αφορά στην επισκευή του κτηρίου που στεγάζεται το Λιμεναρχείο Ρόδου.

Το έργο με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση κτηρίου Λιμεναρχείου Ρόδου και Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου», χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατόπιν σχετικής έγκρισης της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και έπειτα από την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Ρόδου. Την Προγραμματική, υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης. Στο πλαίσιο της παρούσης, ορίστηκαν τόσο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσο και από το Δήμο Ρόδου, μέλη στην κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η μελέτη συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, υπό τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το έργο, αφορούσε στην αποκατάσταση των όψεων του κτηρίου που στεγάζεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου και βρίσκεται εντός του ιστορικού κέντρου της νήσου Ρόδου, στην επισκευή του χώρου κράτησης των κρατητηρίων (ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα οικοδομικά/επισκευαστικά, η τοποθέτηση νέων πλακιδίων, η διαμόρφωση των χώρων κτλ.) και στην εγκατάσταση νέων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο χώρο των κρατητηρίων.

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με την παράταξη του Αντώνη Β. Καμπουράκη «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»