Ρόδος_3-1024×703

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς η αντιδήμαρχος κ. Μάνθα Ζιώγου και ο Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Οδικής ασφάλειας κ. Δημήτριος Ιωσήφ σε παρουσίαση του προσομοιωτή ανατροπής οχήματος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς η αντιδήμαρχος κ. Μάνθα Ζιώγου και ο Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Οδικής ασφάλειας κ. Δημήτριος Ιωσήφ σε παρουσίαση του προσομοιωτή ανατροπής οχήματος