Παρασκευάς Δημήτρης ΔΕΣ ΡΟΔΑ
Δήμος

Παρασκευάς Δημήτρης – ΔΕΣ ΡΟΔΑ: Προς επίδοξους αμαθείς υποψήφιους δημάρχους δήμου Ρόδου

Απάντηση Προέδρου ΔΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ Δημήτρη Παρασκευά:

Κύριοι, προς ενημέρωση σας αφού φαίνεται ότι δεν γνωρίζετε τις διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού που ισχύουν στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σας ενημερώνω ότι, από τη ίδρυση του ΑΣΕΠ και μετέπειτα, η διαδικασία και η επιλογή προσωπικού γίνεται αυστηρά και μόνο υπό την εποπτεία και την έγκριση του.

Αυτό προϋποθέτει μια συγκεκριμένη και Απαρέγκλιτη διαδικασία την οποία βέβαια την έχω αναφέρει και εξηγήσει πολλάκις σε δημόσια ΜΜΕ αλλά όπως φαίνεται, δεν τα παρακολουθείτε παρά μόνο κατά την προεκλογική περίοδο.

 

Σε καμία περίπτωση ο Δήμος και οι επιχειρήσεις του δεν είναι και δεν λειτουργούν όπως ο ιδιωτικός τομέας τον οποίο είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεται παρά πολύ καλά.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α) Κάθε έτος και όχι νωρίτερα απο τέλος Φεβρουαρίου  περιμένουμε την ΚΥΑ απο το υπουργείο εσωτερικών για να στείλουμε τα αιτηματα μας για τις ανάγκες προσωπικού ορισμένου χρόνου που θα προκύψουν εντός του έτους.

β) Αφού μας σταλεί η απόφαση απο το υπουργείο θα πρέπει να γίνει συνεδρίαση του ΔΣ της επιχείρησης να καθοριστούν οι θέσεις και οι ειδικότητες για το αιτούμενο προσωπικό.

γ) Η απόφαση μας αποστέλλεται στο υπουργείο για έλεγχο και έγκριση.

δ) Αφού εγκριθεί και ελεγχθεί απο το υπουργείο μας επιστρέφεται για να προχωρήσουμε την διαδικασία.

Ως εδώ και μετά απο πιέσεις έχει περάσει τουλάχιστον ένας μήνας.

ε) Συντάσσεται από την υπηρεσία η ΣΟΧ (Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου) και αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ για έλεγχο και έγκριση.

δ) Αφού ελεγχθεί και αν όλα πάνε καλά και δεν χρειάζεται διορθώσεις και αλλαγές (σε περίπτωση αλλαγών ξανά επιστρέφεται στην υπηρεσία διορθώνεται και ξανά αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ) μας επιστρέφεται εγκεκριμένη για δημοσίευση.

Χρόνος ελέγχου και έγκρισης από το ΑΣΕΠ τουλάχιστον ένας μήνας αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι καθυστέρησης όπως φέτος που είχαμε της εθνικές εκλογές και καθυστέρησε παραπάνω η διαδικασία έγκρισης (πενήντα ημέρες).

ε) Προχωράμε στην δημοσίευση της προκήρυξης στον τοπικό τύπο και από την επόμενη της δημοσίευσης περιμένουμε δέκα ημέρες και περίπου άλλες τόσες για να κατατεθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους διότι αρκετοί στέλνουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς και ο χρόνος παράδοσης όπως καταλαβαίνετε ειναι αρκετά μεγάλος.

στ) Μετά την τελική κατάθεση των αιτήσεων είμαστε έτοιμοι να ελέγξουμε τις αιτήσεις και να βγάλουμε αποτελέσματα προσλήψεων. Χρόνος ελέγχου πέντε ημέρες.

Συνολικός χρόνος αναμονής ενενήντα (90) ημέρες.

Επιτέλους είμαστε έτοιμοι να προσλάβουμε προσωπικό.

 

Μετά από αυτήν την εκτενείς ενημέρωση που σας έκανα πιστεύω να σας λύθηκαν οι απορίες γιατί η ΔΕΣ ΡΟΔΑ δεν μπορούσε να προσλάβει προσωπικό τον Μάρτιο και Προσέλαβε προσωπικό αρχές Ιουνίου, τον Μάρτιο προσωπικό προσλαμβάνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εμείς του δημοσίου πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη διαδικασία.

 

Παραμένω στην διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη απορία σας προκύψει σχετικά με την δημόσια διοίκηση.

 

Με εκτίμηση

Παρασκευάς Δημήτρης

Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ