Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος