Δήμος

Ταχύτατα εκτελείται το έργο κατεπειγουσών εργασιών στη Νέα Αγορά

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΡΑ. ΣΤΕΦΑΝΟ Ι. ΔΡΑΚΟ

Με ταχύτατους ρυθμούς και χωρίς τη δημιουργία οποιασδήποτε όχλησης, πραγματοποιείται από τη δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο, το έργο εκτέλεσης κατεπειγουσών εργασιών άρσης επικινδυνότητας σε τμήματα του κτηριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς.

Το έργο με τίτλο: «Κατεπείγουσες σωστικές εργασίες άρσης επικινδυνότητας τμήματος κτηριακού συγκροτήματος Νέας Αγοράς», ξεκίνησε από το τμήμα λειτουργίας των σταθμών επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών και εκτελείται απρόσκοπτα βραδινές και ιδιαίτερα πρωινές ώρες, έτσι ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του συγκροτήματος.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ταχύτατη, απρόσκοπτη και χωρίς τη δημιουργία οχλήσεων, εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση της Νέας Αγοράς. Όπως έχω ήδη επισημάνει, το μνημειακό συγκρότημα αποτελεί για εμάς πρώτη προτεραιότητα», επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, ευχαριστώντας, γι’ ακόμη μία φορά, τον ανάδοχο και το προσωπικό του, όσους εργάστηκαν σχετικά, καθώς και τον πρόεδρο Παναγιώτη Κατσιδώνη και τα μέλη του Συλλόγου Καταστηματαρχών Νέας Αγοράς για την πολύτιμη αρωγή τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη και επίβλεψη του έργου, βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης στο τμήμα λειτουργίας των σταθμών επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών, οι κάτωθι εργασίες:

  • Έλεγχος οπουδήποτε υπάρχει ρωγμή ή υπόνοια προβλήματος και αφαίρεση όλων των σαθρών στοιχείων (σοβάδων, σκυροδεμάτων κλπ) με προσοχή με τη χρήση σιδηρών ικριωμάτων, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε κάθε σημείο των όψεων. Η αποφλοίωση γίνεται με μικρή κρουστική λεπίδα και με πλάγια προσβολή.
  • Ο διαβρωμένος οπλισμός που έχει αποκαλυφθεί με την αποφλοίωση καθαρίζεται με αμμοβολή και συμπληρωματικά με άλλα μέσα (γυαλόχαρτο, συρματόβουρτσα). Αρχικά ο οπλισμός που δεν έχει πλήρως απογυμνωθεί προστατεύεται με διεισδυτικό αναστολέα διάβρωσης που επαλείφεται σε δύο στρώσεις και εμποτίζει το σκυρόδεμα αφού προηγηθεί υδροβολή.
  • Στη συνέχεια η προστασία του υπάρχοντος εμφανούς οπλισμού γίνεται με το επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας συστατικών τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών.
  • Η αποκατάσταση της διατομής όπου γίνεται αποκάλυψη και επεξεργασίας του παλιού οπλισμού, επιτυγχάνεται με επισκευαστική κονία.

Εφόσον οι κοιλότητες έχουν μεγάλο βάθος (περισσότερο των 3,0 εκ.) το γέμισμα γίνεται σε διαδοχικές στρώσεις ανά ημέρα με πάχος στρώσεως 3,0 εκ. ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.

  • Στην περίπτωση που η αποσάρθρωση-καθαίρεση του σκυροδέματος είναι μεγάλη η αποκατάσταση θα γίνεται με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
  • Οι οροφές των περιστυλίων θα επιστρωθούν με τσιμεντοειδή μονωτικά υλικά.
  • Θα αποκατασταθούν οι επιφάνειες με επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά και θα χρωματισθούν οι όψεις με ακρυλικά χρώματα.

 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων

και Υπηρεσίας Δόμησης

 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ