Περιφέρεια

Ένταξη του ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο νέο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».
Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 231.400,00 €. Η ένταξη της Πράξης, διασφαλίζει την κάλυψη λειτουργικών δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής δομής, από 01/07/2023 μέχρι και τις 31/12/2025.
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε ηλικιωμένους που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες άνοια κλπ) και παράλληλα το περιβάλλον που τους φροντίζει αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. Το ΚΗΦΗ αναπληρώνει αυτό το κενό με την παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσια ή/και ολιγόωρης παραμονής.
Το ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εξυπηρετεί 15 ωφελούμενους στους οποίους παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας στις οποίες περιλαμβάνονται:
• Νοσηλευτική φροντίδα
• Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
• Ατομική υγιεινή
• Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
• Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
Η λειτουργία της δομής συμβάλει κατά κύριο λόγο στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:
• Στη διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα ηλικιωμένων, ούτως ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών φροντίδας των ατόμων αυτών.
• Στη βελτίωση και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου ζωής των ηλικιωμένων μέσω της παροχής εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών
• Στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια
• Στην εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, παραμένοντας στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον
Δικαιούχος της Πράξης είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Το Γραφείο Τύπου