Δήμος

Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για την πυρκαγιά που έπληξε το νησί μας

Ειδική συνεδρίαση πρόκειται να πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου αναφορικά με την πυρκαγιά που έπληξε το νησί μας.

Την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.00, καλείστε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄),

για συζήτηση και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου του παρακάτω μοναδικού θέματος :

«Συζήτηση και Ενημέρωση για την πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε το νησί της Ρόδου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος