Οικονομία

Κατερίνα Βολονάκη: Χρέη στο δημόσιο και εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που οφείλουν στο Δημόσιο ή/και στον e-EΦΚΑ ποσά, άνω των 150.000 ευρώ, με καθυστέρηση καταβολής άνω του έτους, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι σχετικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν 10.168 φυσικά πρόσωπα και 16.839 νομικά πρόσωπα.

Προκειμένου να μην μεγαλώσει η λίστα των μεγαλοφειλετών και να αρχίσει το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ να έχει εισροές φόρων και εισφορών, θα πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα η δυνατότητα εξόφλησης οφειλών σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία σε 240 δόσεις, με άμεση διαγραφή των προσαυξήσεων και των τόκων.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους φαίνεται να μην έχει τα αποτελέσματα, που υποσχόταν η Κυβέρνηση, όταν τον εφήρμοσε.
Ειδικότερα, τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και ο ΕΦΚΑ δεν προβαίνουν σε καμία διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων, αντίθετα προτείνεται από αυτά ρύθμιση 240 δόσεων με προσαυξήσεις και τόκους.
Οι δε χρηματοδοτικοί φορείς δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν πρόταση για τη ρύθμιση των οφειλών των φυσικών ή νομικών προσώπων, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν στην ψηφοφορία τους οποιαδήποτε ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι οι πλειστηριασμοί των ακινήτων των οφειλετών, που ανεστάλησαν με την οριστική υποβολή της αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού της ρύθμισης των οφειλών, ενεργοποιούνται και συνεχίζουν μέχρι την εκποίηση όλης της περιουσίας των οφειλετών. Υπάρχουν και περιπτώσεις, που ενώ ο οφειλέτης έχει αποδεχθεί την πρόταση ρύθμισης των οφειλών, που έχει αναρτηθεί από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, οι χρηματοδοτικοί φορείς και το Ελληνικό Δημόσιο του κοινοποιούν δοσολόγιο, διαφορετικό από αυτό, που αποδέχθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πάντοτε σε βάρος του οφειλέτη και όχι προς όφελός του.
Παρόλο που με τον Νόμο 5024/2023 τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό ο εξωδικαστικός μηχανισμός περί ρύθμισης οφειλών, η πολιτεία δεν εποπτεύει τους φορείς που καλούνται να εφαρμόσουν τον νέο νόμο (servicers, ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ, χρηματοδοτικοί φορείς κλπ.) και δεν παρεμβαίνει ουσιαστικάγια να επιλυθεί το ακανθώδες πρόβλημα των κόκκινων δανείων και των ανείσπρακτων οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.
 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυθαιρεσία των χρηματοδοτικών φορέων, που συνήθως είναι ξένα funds, τα οποία απέκτησαν τις απαιτήσεις των τραπεζών με πολύ χαμηλό κόστος και διεκδικούν τη συνολική απαίτηση από τους δανειολήπτες.
Αν δεν επανέλθει η προστασία της κύριας κατοικίας, που καταργήθηκε με τον πτωχευτικό νόμο 4738/2020, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδος θα βρεθεί χωρίς στέγη.
Δρ. Αικατερίνη Μιχ. Βολονάκη
Δικηγόρος
Μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο
Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΔΠΘ