8eb2fd296dcf4fdca38b7a9e2a13c3b9

Φωτιά στη Ρόδο: Αίρεται ο κίνδυνος για 9 οικισμούς

Φωτιά στη Ρόδο: Αίρεται ο κίνδυνος για 9 οικισμούς