ΦΩΤΙΑ ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Τα συγκινητικά λόγια Βρετανίδας μετά τη διάσωσή της - «Ευχαριστώ τον Έλληνα ήρωα που μας έσωσε»

Τα συγκινητικά λόγια Βρετανίδας μετά τη διάσωσή της – «Ευχαριστώ τον Έλληνα ήρωα που μας έσωσε»