Δήμος

Τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΠΑΡ

Aναρτήθηκε στην Διαύγεια η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για τον ορισμό των μελών του ΔΟΠΑΡ

Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρονται τα εξής:

Διαπιστώνει κατά την δεσμευτική υπόδειξη του Δημάρχου για λογαριασμό της πλειοψηφίας:
Τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ) και την επιλογή Αντιπροέδρου, ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΔΟΠΑΡ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΤΕΡΗΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΙΡΕΤΟΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ

4 ΠΑΛΙΚΑΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6 ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7 ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8 ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9 ΠΑΤΛΑΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΔΟΠΑΡ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2 ΠΑΤΤΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΙΡΕΤΟΣ
3 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΙΡΕΤΟΣ
4 ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ
5 ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ
6 ΑΡΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται η ποσόστωση του (1/3) των
μελών από κάθε πηγή ορισμού.