Περιφέρεια

Συνεδριάζουν στη Σύρο οι Επιτροπές Παρακολούθησης των προγραμμάτων Νοτίου Αιγαίου

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης των Προγραμμάτων του Νοτίου Αιγαίου των περιόδων 2014-2020 και 2021-2027, θα πραγματοποιηθούν , υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.
Στη Σύρο, σήμερα  Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης για την πρόοδο των Προγραμμάτων του Νοτίου Αιγαίου, των περιόδων 2014-2020 και 2021-2027
Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης των Προγραμμάτων του Νοτίου Αιγαίου των περιόδων 2014-2020 και 2021-2027, θα πραγματοποιηθούν στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα, αύριο Πέμπτη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου.
Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν η 7η Συνεδρίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, που οδεύει στη λήξη του στο τέλος του τρέχοντος έτους και η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.
Η 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, θα ξεκινήσει με εισήγηση του Προέδρου της, Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και θα ακολουθήσει η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης – ανάδειξης αποτελεσμάτων και της διαδικασίας κλεισίματος του Προγράμματος, η εφαρμογή σχεδίου αξιολόγησης και τα θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους (31/12/2023) ανέρχεται σε 154,8 εκ. ευρώ.
Με βάση τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 θα ανοίξει επίσης με εισήγηση του Περιφερειάρχη και θα ακολουθήσουν, θέματα όπως η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, η πληροφόρηση και επικοινωνία, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις και συζήτηση, με τη λήψη αποφάσεων και την έκδοση συμπερασμάτων.
Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» (ΠεΠ ΝΑ) 2021-2027 εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2022 με προϋπολογισμό 285,4 εκ. ευρώ. Κατά την 1η Συνεδρίαση της ΕπΠα, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο τον προηγούμενο Οκτώβριο, τέθηκαν οι βάσεις για την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος, με την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων για 10 κατηγορίες δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 66,8 εκ. €. Επίσης εγκρίθηκε Οδηγός για τον σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Στο διάστημα αυτό, δηλαδή από την προηγούμενη Συνεδρίαση της ΕπΠα, μέχρι σήμερα, δόθηκε προτεραιότητα στην ένταξη «μεταφερόμενων» έργων από το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, και συνεχιζόμενων έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Την επόμενη ημέρα των δύο συνεδριάσεων (Παρασκευή, 30 Ιουνίου), θα γίνει επίσκεψη σε έργα, που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στη Σύρο.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των επιτελικών δομών των υπουργείων, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και φορέων αρμόδιων για θέματα που σχετίζονται με τις προτεραιότητες και την υλοποίηση του Ε.Π., εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Αντώνης Καμπουράκης με ανάρτηση του στα social media αναφέρει τα εξής :
Η Ρόδος, τα Δωδεκάνησα, όλο το Νότιο Αιγαίο, τα τελευταία χρόνια, άλλαξαν ρυθμούς. Άλλαξαν ταχύτητα. Κινούμαστε πιο γρήγορα, πιο τολμηρά, πιο αποφασιστικά.
Είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης πολλών δυνάμεων και έχει τη σφραγίδα της Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Είναι μια νίκη των τοπικών κοινωνιών μας, των θεσμών της αποκέντρωσης αλλά και μιας κεντρικής διοίκησης υπεύθυνης, σοβαρής, που ξέρει να ακούει και πάνω απ’ όλα αναγνωρίζει την τεράστια εθνική υπεραξία των νησιών μας.
Τα καλά αποτελέσματα αυτής της μεγάλης συλλογικής προσπάθειας είναι ορατά παντού, άσχετα με τις μικροσκοπιμότητες που επιδιώκουν την αναπαραγωγή της γκρίνιας και της μιζέριας. Όταν υπάρχει παραγωγή έργου, οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και συγκρίνουν με τις εποχές που άφηναν πίσω τους μόνον εκκρεμότητες και σκελετούς στην ντουλάπα.
Τα 176 εκ. ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 είναι μια τεράστια αναπτυξιακή ένεση για τον τόπο μας. Χειροπιαστή, μετρήσιμη, πραγματική και όχι στα χαρτιά, αφού με βάση αυτές τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ.