Περιφέρεια

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Γαδουρά λόγω έκτακτων εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Γαδουρά λόγω έκτακτων εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος
Ενημερώνουμε το κοινό, πως στα πλαίσια εκτέλεσης από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, έκτακτων εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος στο κατάστρωμα της γέφυρας Γαδουρά που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28/06/2023 και για χρονικό διάστημα τριών ωρών, από τις 21.00 έως τις 00.00 της ίδιας μέρας, θα εφαρμοστούν προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρυθμίζεται και στα δύο ρεύματα με σηματωρούς, έναν σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας ενώ θα υπάρχουν και οχήματα με φωτεινό παλλόμενο βέλος καθώς και συνδρομή της Τροχαίας.
Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί, κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να επιδεικνύουν την πρέπουσα προσοχή στα εφαρμοζόμενα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας και εργοταξιακής σήμανσης καθώς και στις υποδείξεις της Τροχαίας και του προσωπικού ασφαλείας της αναδόχου εταιρείας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας καθώς και για την υπομονή σας.