Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023: Τα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Ρόδου
Πολιτική

Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023: Τα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Ρόδου

Ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Ρόδου τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023

 

α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων 199.774 (εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιους εβδομήντα τέσσερις)

β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν 91.809 (ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιους εννέα)

στ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 90.499 (ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα)

γ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων 805 (οκτακόσια πέντε)

δ) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων 505 (πεντακόσια πέντε)

ε) Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων 1.310 (χίλιους τριακόσια δέκα)

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

42.507 (σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια επτά)

ΠΑΣΟΚ‑ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

13.139 (δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα)

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ‑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

11.828 (έντεκα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ)

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

5.258 (πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ‑ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

4.033 (τέσσερις χιλιάδες τριάντα τρεις)

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

3.929 (τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”

2.738 (δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ)

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ‑ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

2.672 (δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο)

ΜΕΡΑ 25 ‑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ

1.409 (χίλιους τετρακόσια εννέα)

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

481 (τετρακόσια ογδόντα ένα)

Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ‑ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

468 (τετρακόσια εξήντα οκτώ)

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

347 (τριακόσια σαράντα επτά)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ

305 (τριακόσια πέντε)

ΕΥ‑ΚΙΝΗΣΗ

298 (διακόσια ενενήντα οκτώ)

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

255 (διακόσια πενήντα πέντε)

ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

222 (διακόσια είκοσι δύο)

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

216 (διακόσια δέκα έξι)

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό‑λενινιστικό)

123 (εκατόν είκοσι τρεις)

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ‑Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής Κομμουνιστικής Αριστεράς

116 (εκατόν δέκα έξι)

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ‑ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

72 (εβδομήντα δύο)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

50 (πενήντα)

ΟΑΚΚΕ ‑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

17 (δέκα επτά)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

14 (δέκα τέσσερις)

ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

2 (δύο)

Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας‑Τ.Ρ.Α.Μ.Π.

0 (μηδέν)