Εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς της ΑΜΚΕ 2023-2024
Ρόδος

Εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς της ΑΜΚΕ 2023-2024

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την Δράση

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική

εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και

ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Σχολικού Έτους 2023-2024»

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

 

Από Τρίτη 20 / 6 / 2023  έως και Τρίτη 11/7/2023  και ώρα 23:59, μπορούν να υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ «Αιτήσεις Συμμετοχής» οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία  σύμφωνα με την νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολικού έτους 2023-2024 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της «Α.Μ.Κ. Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης Σχολικού Έτους 2023-2024», συγχρηματοδοτούμενη από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.  Η εν λόγω πράξη θα υλοποιηθεί από 1/9/2023 μέχρι την 31/7/2024 και έχει στόχο στην διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης παιδιών, και ιδίως των παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε εναρμόνιση και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μίας Ευρωπαικής Εγγύησης για το Παιδί (Child Guarantee). Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, σύμφωνα με το Νόμο 4941/2022/άρθρο 104 (ΦΕΚ113/Α’/16.6.2022).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γονέων περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ http://www.eetaa.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, www.paidikoi.eetaa.gr). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου PDF.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι:

Α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία

Β) Άτομο το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού

Γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί την επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Για όλους τους αιτούντες απαιτείται:

 

α) Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2022

β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τρέχοντος έτους

γ) Πιστοποιητικό / αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί)

δ) ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

 

 

Τα Ειδικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν / επισυναφθούν ανά κατηγορία περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ http://www.eetaa.gr.

 

Η ΕΕΤΑΑ, ενημερώνει όλους τους αιτούντες, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων των αποτελεσμάτων (προσωρινών και οριστικών) στην ιστοσελίδα της, για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.  Οι αιτούντες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr στις 25/7/2023.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι παιδικοί σταθμοί της Α.Μ.Κ.Ε. θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τους κατόχους VOUCHER (αξία τοποθέτησης ΕΕΤΑΑ Α.Ε).

 

Κατόπιν δημοσίευσης των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε, οι  γονείς οι οποίοι επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπια και  βρέφη τους:

  • Στον «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΣΧΟΒΗ» (περιοχή Ανάληψη) (για τα τμήματα βρεφών και νηπίων) και
  • Στον «ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» (για το τμήμα νηπίων)

Όπως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην ειδική εφαρμογή που θα είναι ενεργή

στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ www.amkerodou.gr (η εφαρμογή θα ανοίξει αμέσως μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ).

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΣΠΑ

Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν (upload) σε μορφή αρχείου PDF  με την αίτηση εγγραφής είναι:

  1. Αξία τοποθέτησης από την EETAA  (voucher)
  2. Ιατρική Βεβαίωση:

α) Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενούμενου Παιδιού (αναρτημένο  έντυπο στην ιστοσελίδα της Α.Μ.Κ.Ε. Δήμου Ρόδου https://amkerodou.gr/domes/paidikoi-statmoi/#eggrafes με ισχύ εντός τελευταίου τριμήνου έως την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης,  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο.

            β) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου εμβολίων όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και των σελίδων με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

  1. Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (αναρτημένο  έντυπο στην ιστοσελίδα της Α.Μ.Κ.Ε. Δήμου Ρόδου https://amkerodou.gr/domes/paidikoi-statmoi/#eggrafes ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  από τη μητέρα ή τον κηδεμόνα του παιδιού που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

«Γραφεία ΑΜΚΕ: τηλ. 22410-43995, mail: domesamke@gmail.com, διεύθυνση: Ιωάννη Μεταξά, περιοχή παλιό Νοσοκομείο

«Βρεφονηπιακός Σταθμός περιοχή Μοσχόβη»: τηλ. 22410-69029,                                              mail: paidikosmosxovi@gmail.com, διεύθυνση: Ανδρέα Μοσχόβη 6, περιοχή Ανάληψη

«Παιδικός Σταθμός περιοχή Νέου Νοσοκομείου Ρόδου»: τηλ. 22413-60327, mail: paidikosneonosokomeio@gmail.com, διεύθυνση: Νέο Νοσοκομείο Ρόδου

 

                                                                                                Για την ΑΜΚΕ

                                                                                                             Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος

                                                                                                        Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

                                                                                                                             Δήμου Ρόδου