Δωδεκάνησα

Ενημέρωση για την προσπάθεια δυσφήμισης της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) ΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνεται μια προσπάθεια δυσφήμισης της λειτουργίας της εταιρείας από συγκεκριμένο άτομο, το οποίο δημιουργώντας ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψεύτικους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προβαίνει σε ανυπόστατες, συκοφαντικές, δυσφημιστικές κατηγορίες για το προσωπικό και τους μετόχους της εταιρείας.

Η ΑΝΔΩ έχει ήδη προβεί σε καταγγελία κατά του συγκεκριμένου ατόμου, το οποίο είναι γνωστό στην Αστυνομία καθώς την είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν για γεγονότα που προέρχονται πιθανότατα από ψυχική διαταραχή.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοιου είδους emails και προσωπικά μηνύματα που λαμβάνετε στις σελίδες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβαίνετε σε διασταύρωση των όποιων πληροφοριών.

 

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ο Διευθυντής Κωνσταντίνος Ζήφος

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ειρήνη Παυλάκη Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Φραγκάκης Δήμαρχος Χάλκης – Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου