Δήμος

Πρόσκληση Δημάρχου στους εκπροσώπους κομμάτων και εκλογικών συνδυασμών

Ο Δήμαρχος Ρόδου, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της Υπουργικής Απόφασης 8481/2022 (ΦΕΚ Β΄674) του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης, του άρθρου 10, του Ν.4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών»

Κ Α Λ Ε Ι

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και εκλογικών συνδυασμών, που θα λάβουν μέρος στις Βουλευτικές Εκλογές την Κυριακή 21η Μαΐου 2023, σε κοινή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην Αίθουσα Εθιμοτυπίας, την Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023, στις 12:00 μ.μ το μεσημέρι για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο, στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προεκλογική προβολή τους, στο Δήμο Ρόδου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι, που θα συμμετέχουν να είναι διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων, που εκπροσωπούν.

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Β. Καμπουράκης