Ρόδος

Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου: Απόφαση παράτασης θερινού ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων για το έτος 2023

Δημοσιεύθηκε στη διαύγεια, έπειτα από αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, η παράταση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, πέραν του εθνικού ωραρίου, έως τις 24:00, για το χρονικό διάστημα από 1/4/2023 έως 31/10/2023.
Η απόφαση αναφέρει τα εξής:
Για όλες τις ΔΕ της νήσου Ρόδου.
Α) Την παράταση λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους (με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α), για τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο, έως την 12η νυχτερινή για το διάστημα από 1/4/2023 έως 31/10/2023.
Β) Την παράταση της λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους τις Κυριακές (με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α) και στις περιοχές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση οικ. 11722/22-12-2020 (ΦΕΚ 5945/31-12-2020/τεύχος Β) του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, έως την 12η νυχτερινή για το διάστημα από 1/4/2023 έως 31/10/2023. Από τα παραπάνω εξαιρούνται και παραμένουν κλειστά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (υπεραγορές) που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3377/2005 όπως ισχύει.
Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν οι κείμενες διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.
Το αίτημα έγινε με βάση τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 5039/2023 (ΦΕΚ 83 τεύχος Α’, άρθρο 137). Η απόφαση για τη χρονική διάρκεια της παράτασης του ωραρίου ελήφθη συλλογικά και σε συνεννόηση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
Σκοπός μας είναι η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης, η συνέχιση της αγαστής συνεργασίας εμπόρων και εργαζομένων και η εφαρμογή της βέλτιστης λύσης, ώστε και το καταναλωτικό κοινό να εξυπηρετηθεί και τα καταστήματα να δουλέψουν.
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου