Δήμος Περιφέρεια

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την δωρεάν μετακίνηση ΑμεΑ – Η πρώτη που υπογράφεται στη χώρα, πρότυπο κοινωνικής προσφοράς

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και η ΚΟΙΝΣΕΠ ”ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ” υπέγραψαν σήμερα στην αίθουσα Εθιμοτυπίας του Δήμου Ρόδου, Προγραμματική Σύμβαση για την δωρεάν μεταφορά των ΑμεΑ του νησιού της Ρόδου.
Η υπογραφή της συγκεκριμένης Σύμβασης, που είναι η πρώτη που υπογράφεται στη χώρα, αποτελεί πρότυπο κοινωνικής προσφοράς και έχει σκοπό την βελτίωση της κινητικότητας των Ατόμων με Αναπηρία, όπως επίσης και της προσβασιμότητάς τους σε υπηρεσίες, με τρόπους που εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή τους, με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Πιο συγκεκριμένα, η Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο ”Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ, που κατοικούν στο Δήμο Ρόδου», έχει τους παρακάτω στόχους:
 Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των Αμεα και διασφάλιση της ισότιμης κοινωνικής τους ένταξης
 Υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης
 Συμβολή στην ενίσχυση των κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων των ΑμεΑ
 Διατήρηση υγιούς ισορροπίας μεταξύ του Ατόμου και του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος.
Ως άμεσα ωφελούμενοι του Σχεδίου Δράσης ορίζονται όλοι οι διαμένοντες στον Δήμο Ρόδου, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από Δημόσια Αρχή ως Άτομα με Αναπηρία.
Ως έμμεσα ωφελούμενοι του Σχεδίου Δράσης ορίζονται τα μέλη της οικογένειας ή/και οι φροντιστές του ατόμου.
Το πρόγραμμα δράσης θα έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς βραχίονες:
Α. Μετακινήσεις ωφελουμένων από την κατοικία τους προς δομές υγείας, ψυχικής υγείας, αποκατάστασης κλπ (π.χ. νοσοκομείο, κέντρο φυσικοθεραπείας, διαγνωστικά κέντρα, κέντρο ψυχικής υγείας, κ.α.)
Β. Μετακινήσεις αναγκαίες για διεκπεραιώσεις υποθέσεων που απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία του ωφελουμένου και δεν μπορούν να καλυφθούν με εξ αποστάσεως χρήση τεχνολογίας (π.χ. παρουσία σε αστυνομική ή δικαστική αρχή κλπ)
Γ. Μετακινήσεις ΑΜεΑ για συμμετοχή σε υπηρεσίες/ προγράμματα – εκπαίδευσης- κατάρτισης- επιμόρφωσης ΑΜεΑ
Δ. Συλλογικές μετακινήσεις ωφελουμένων για ψυχαγωγικές-δημιουργικές και αθλητικές εκδηλώσεις, που αφορούν ειδικά την ομάδα ΑΜεΑ και ως τέτοιες διοργανώνονται, από δημόσιους φορείς ή συλλογικούς φορείς ΑΜεΑ