Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ»
Ρόδος

Ανοικτή επιστολή προς τα τουριστικά γραφεία του νησιού για την οδική ασφάλεια

Επιστολή έστειλε το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ» στα τουριστικά γραφεία του νησιού σχετικά με την τήρηση των νόμιμων ωραρίων των οδηγών εξασφαλίζοντας έτσι τόσο την προστασία των εργαζομένων όσο και των επιβατών αλλά και το αγαθό της οδικής ασφάλειας που αποτελεί πρώτιστο μέλημα όλων μας.

«Κύριοι,
Ενόψει της ερχομένης τουριστικής περιόδου, η όποια από ότι διαφαίνεται και ακούγεται θα είναι καλύτερη όλων των εποχών, ζητούμε να μην παρατηρούνται παραβιάσεις των νόμιμων ωραρίων των οδηγών, φαινόμενο που παρατηρήθηκε σωρηδόν κατά την προηγούμενη τουριστική περίοδο, διακινδυνεύοντας την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών.

Εμείς από την πλευρά μας, ως Σωματείο, οφείλουμε να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους με τους αρμόδιους φορείς, Τροχαία και Επιθεώρηση Εργασίας, για την τήρηση των νόμιμων ωραρίων.

Σε περίπτωση πιθανού ατυχήματος εξαιτίας παράβασης του νόμιμου ωραρίου, θα τεθείτε προ των ευθυνών σας και υπόλογοι των πράξεών σας.

Με την τήρηση του νόμιμου ωραρίου εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων, του επιβατικού κοινού, καθώς και του αγαθού της οδικής ασφάλειας, που αποτελεί το πρώτιστο μέλημα όλων μας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».