Συνεργασία Επαρχείου Κω, Περιφερειακού Φυτωρίου Περιφέρειας ΝΑ

Συνεργασία Επαρχείου Κω, Περιφερειακού Φυτωρίου Περιφέρειας ΝΑ

Συνεργασία Επαρχείου Κω, Περιφερειακού Φυτωρίου Περιφέρειας ΝΑ