Περιφέρεια

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Τέλος στα «μπαλώματα» στους δρόμους, θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για το επαρχιακό οδικό δίκτυο
Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις από τρίτους στο επαρχιακό δίκτυο ανακοίνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

“Με μία πολύ σημαντική ομόφωνη απόφαση αλλάζουμε τα δεδομένα που επικρατούσαν μέχρι σήμερα στον τρόπο κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις από τρίτους στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Στο μέλλον και προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση, είτε από δημόσιο, είτε από ιδιωτικό φορέα, αυτή θα επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη κατάθεση οικονομικής εγγύησης ίσης με το κόστος αποκατάστασης του συνόλου του οδοστρώματος όπου πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις και όχι μόνο στα σημεία που γίνονται οι τομές.

Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένου ότι όλοι είμαστε μάρτυρες των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούνται από τις ελλιπείς αποκαταστάσεις (κακοτεχνίες) που γίνονται από τρίτους στο οδικό δίκτυο και αποτέλεσμα των οποίων είναι να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των οδηγών (ιδιαιτέρως των δικυκλιστών), αλλά και τελικά να σπαταλιέται δημόσιο χρήμα προκειμένου το οδικό δίκτυο να καταστεί ασφαλές.

Δεν στερούμε από κανέναν το δικαίωμα να εκτελεί έργα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου, θεωρούμε όμως σωστό και δίκαιο, το κόστος του έργου της σωστής αποκατάστασης να καλύπτεται από αυτόν που προκαλεί τις βλάβες.

Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος ήταν και παραμένει στις προτεραιότητές μας”