Ρόδος

Η ΑΝΔΩ πήρε πιστοποίηση ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών από την TÜV HELLAS

Η πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία, λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών των προγραμμάτων που διαχειρίζεται και της ιδιαιτέρως απαιτητικής υλοποίησης των έργων

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) Α.Ε., η πολυμετοχική εταιρεία της αυτοδιοίκησης και των φορέων της Δωδεκανήσου, πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 από την TÜV HELLAS (TÜV NORDA.E., αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθειά της για ποιοτικές υπηρεσίες.

Η ΑΝΔΩ διανύει φέτος το 30ο έτος λειτουργίας και προσφοράς στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στη Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που υλοποιεί. Μέσω της ΑΝΔΩ και των προγραμμάτων που υλοποιεί, έχουν χρηματοδοτηθεί στο νομό μας πάνω από 550 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ποσού 85 εκ. ευρώ. Στην προγραμματική περίοδο που διανύουμε, υλοποιούνται 117 Έργα δημόσια και ιδιωτικά, με μεγάλη συνεισφορά στις εύθραυστες νησιωτικές μικροοικονομίες της Δωδεκανήσου. Η εν λόγω πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία, λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών των προγραμμάτων που διαχειρίζεται και της υλοποίησης των έργων που είναι ιδιαίτερα απαιτητική.  Η ΑΝΔΩ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, βρίσκεται πάντα δίπλα και διευκολύνει τους δικαιούχους αλλά ταυτόχρονα ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και στους πολλαπλούς ελέγχους εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Η άριστη λειτουργία της εταιρείας πιστοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια με την αξιολόγησή της και με τον ορισμό της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τις Αναθέτουσες Αρχές. Επιπλέον των πιστοποιήσεων από τα Υπουργεία για τη διαχειριστική της επάρκεια, η ΑΝΔΩ προχώρησε σε πιστοποίηση των υπηρεσιών της από τον διεθνή φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD), αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για ποιοτικές υπηρεσίες. Μετά την επιτυχή έκβαση της Επιθεώρησης, η ΑΝΔΩ είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001:2015 στα πεδία εφαρμογής Διαχείριση και Υλοποίηση Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) ΑΕ, ο τρόπος λειτουργίας της και οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει, αποτελούν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα στη συνεχιζόμενη και διαρκή διεκδίκηση επιπλέον πόρων για την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Φραγκάκης