Δήμος

Έξι αντιδημάρχους διόρισε ο δήμαρχος Ρόδου Aντώνης Καμπουράκης

Τη θητεία έξι ακόμη αντιδημάρχων, ανανέωσε χθες, με απόφασή του, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Πρόκειται για τους κ.κ. Στέφανο Δράκο, Νεκτάριο Φλοσκάκη, Νίκο Καραμαρίτη, Σάββα Χριστοδουλου, Παναγιώτη Σταμάτη, Μιχάλη Σεΐτη.

Αναλυτικά, οι αρμοδιότητές τους:

«-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νεκτάριο Φλοσκάκη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ, με αρμοδιότητες: Α. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας της ομώνυμης οργανικής μονάδας Β. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου

-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μιχαήλ Σεΐτη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΡΟΔΙΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, με αρμοδιότητες: Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (άρθρο 30 περ. 18.3 του ΟΕΥ) για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του αθλητισμού για την προαγωγή και την προβολή των αθλητικών έργων και γεγονότων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Α.2. την προαγωγή των διεθνών σχέσεων, το σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας της Ρόδου και των απανταχού ομογενών Ροδίων.

-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Παναγιώτη Σταμάτη ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Αναβάθμισης Σχολικών μονάδων, με αρμοδιότητες:

Α.1. την ευθύνη, τον προγραμματισμό, την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών αναβάθμισης των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια του δήμου

Α.2. τη συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές του δήμου Ρόδου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών και εργασιών συντήρησης στις σχολικές μονάδες

Α.3. τη συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών έργων και Υποδομών και τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης για τα μεγάλα έργα στις σχολικές μονάδες -Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Νικόλαο Καραμαρίτη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, με αρμοδιότητες: Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης πλην των κατά τόπον ρητών εκχωρημένων αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους ή εντεταλμένους συμβούλους από τις σχετικές αποφάσεις δημάρχου.

Α.2. τη συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ενεργειακών Επενδύσεων για την τεκμηρίωση του σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων και δράσεων. Συντονίζει την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών εξυπηρέτησης της καθημερινότητας του πολίτη σε συνεργασία με τους κατά τόπον αρμόδιους αντιδημάρχους στους οποίους εκχωρείται η ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας δυναμικού και εξοπλισμού στις αποκεντρωμένες ενότητες.

Α.3. την παρακολούθηση και διαχείριση του εξοπλισμού και του στόλου που παραχωρούνται αποκλειστικά για χρήση στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Συνεργάζεται με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την επικοινωνία της Δ/νσης Καθαριότητας & ανακύκλωσης με τη Δ/νση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων για την έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή και τροφοδοσία εξοπλισμού και οχημάτων.

-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Σάββα Χριστοδούλου ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής ενότητας.

-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Στέφανο Δράκο ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, με αρμοδιότητες: Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων (άρθρο 25 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς όπως αυτά οριοθετούνται από τη σχετική νομοθεσία και περιλαμβάνουν μνημειακά σύνολα και αυτοτελή μνημεία (Μεσαιωνική Πόλη, Λίνδος, Νέα Αγορά, κ.α.) καθώς και του Τμήματος Εκτέλεσης έργων για τη συντήρηση και επισκευή των μνημείων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών άρθρου 17 του ΟΕΥ) όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και συγκεκριμένα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών, Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων – Επιχειρήσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *