Περιφέρεια

Συνεδρίαση δια ζώσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο 

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω Covid, η πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στη Σύρο.

Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 15:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου “Ερμής” με εννιά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν:

*Το 1ο θέμα “Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και χρηματοδοτικό περιβάλλον έργων υποδομής των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” με εισηγητές τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο και τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργο Λεονταρίτη.

*Το 4ο θέμα “Έγκριση Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2023” με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο.

*Το 5ο θέμα “Έγκριση Δράσεων Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2023” με εισηγητή τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Πρωτογενούς Τομέα.

 

Επίσης, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, θα συζητηθούν και τα εξής:

– 9η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕ Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2022.

– Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2022.

– Έγκριση Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2023.

– Έγκριση Δράσεων Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2023.

– Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «ICARIA: Improving ClimAte Resilience of crItical Assets (Βελτίωση της κλιματικής ανθεκτικότητας κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πλαίσιο Horizon Europe (HORIZON) και ορισμός ομάδας έργου.

– 7ο Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER 2023-2027.