Περιφέρεια

Γ. Λεονταρίτης: «Πράξη ευθύνης, η πρότασή μας, για μετάθεση της αρμοδιότητας της μεταφοράς των μαθητών στον Α’ βαθμό Αυτοδιοίκησης» (ΗΧ)

“Η ισχύουσα νομοθεσία για την μεταφορά μαθητών των νησιών μας στα σχολεία τους, τιμωρεί τα παιδιά, καθώς αγνοεί παντελώς τις συνθήκες της νησιωτικότητας. Η πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου προς τα συναρμόδια υπουργεία, είναι πρόταση ευθύνης απέναντι σε αυτά τα παιδιά”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό δήλωσε ο Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Real Voice 99,5, σχετικά με την πρόταση αλλαγής του ισχύοντος νόμου για τη μεταφορά των μαθητών των νησιών στα σχολεία τους, με το πέρασμα της σχετικής αρμοδιότητας στον Α΄βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία κατά πλειοψηφία ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Δευτέρας (μειοψίφησε μόνο η παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”).

Ακούστε τον εδώ:

Για το θέμα, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη νεολαία, στους γονείς και γενικότερα στην κοινωνία, έχοντας την εμπειρία πλέον πολλών ετών στο έργο της μεταφοράς των μαθητών προς τις σχολικές μονάδες, προτείνουμε για τη νησιωτική περιοχή μας αυτό το έργο να επανέλθει στον Α’ βαθμό Αυτοδιοίκησης.

Είναι βέβαιο ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου από κάθε Δήμο ξεχωριστά θα γίνεται πολύ πιο αποτελεσματικά προς όφελος της νεολαίας.

Σήμερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οποία έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα, καλείται, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο, να προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με ό, τι αυτό συνεπάγεται.

Αντιθέτως, οι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να προκηρύσσουν τοπικούς διαγωνισμούς στους οποίους θα γίνεται καλύτερη αποτύπωση των αναγκών σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα.

Επίσης, προτείνουμε την άμεση αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη μεταφορά των μαθητών, το οποίο πρέπει να εναρμονιστεί με τις ανάγκες των νησιών (αλλαγή των χιλιομετρικών αποστάσεων για όλες τις σχολικές βαθμίδες, δυνατότητα απευθείας ανάθεσης του μεταφορικού έργου για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αύξηση του ποσού της αποζημίωσης που δίνεται σε γονείς, οι οποίοι μεταφέρουν τα παιδιά τους δεδομένου ότι το ποσόν των 0,35€/χλμ που δίνεται σήμερα είναι πολύ χαμηλό, κ. ά.).

Σημειωτέον ότι η μεταφορά της αρμοδιότητας στους Δήμους δεν θα επιβαρύνει τους δημοτικούς προϋπολογισμούς, δεδομένου ότι τα έξοδα της μεταφοράς καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

«Μέχρι σήμερα, ως Περιφερειακή Αρχή, παρά τη μεγάλη υποστελέχωση των υπηρεσιών μας έχουμε επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα στη μεταφορά μαθητών όμως “εχθρός του καλού είναι το καλύτερο” κι εμείς για τα παιδιά μας διεκδικούμε πάντα το καλύτερο».

 

Πηγή RealVoice