Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Πολυτέκνων
Ρόδος

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Πολυτέκνων Δωδεκανήσου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολυτέκνων Δωδεκανήσου καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις  3 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα στις  11 το πρωί στα γραφεία της Ένωσης στη Νέα Αγορά, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)            Απολογισμός του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου.

2)            Ορισμός εφορευτικής επιτροπής

3)            Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου επταμελούς Δ.Σ

 

Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας (το ½ των εγγεγραμμένων μελών), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Γεωργίου(Άνω) Πόλεως Ρόδου, με τον αριθμό των παρόντων μελών σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της Ένωσης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ, μπορούν να την καταθέτουν στα γραφεία της Ένωσης από τις  από τις 9 έως τις 11 το πρωί τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, της ατομικής πολυτεκνικής τους κάρτας θεωρημένης για το έτος 2022 και με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν διώκονται ποινικά.

 

Ρόδος 28/09/2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ηρακλής Αντωνίου