Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου «Βενετόκλειο»
Δήμος

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Γυμναστηρίου «Βενετόκλειο»

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου «Βενετόκλειο»

Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ. 47395 εγγράφου της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου και για την ασφάλεια των αθλουμένων, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου «Βενετόκλειο» έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας του χώρου από εξειδικευμένο κλιμάκιο μηχανικών.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
Coliadis Alexandre Basile