Άλλη μια νίκη για το Νότιο Αιγαίο: Πρόσβαση στα 1,63 δισ. € του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Περιφέρεια

Άλλη μια νίκη για το Νότιο Αιγαίο: Πρόσβαση στα 1,63 δισ. € του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Πάνω από 200 εκατ ευρώ, επιπλέον των λοιπών ευρωπαϊκών και τομεακών προγραμμάτων πρόκειται να εισρεύσουν στο Νότιο Αιγαίο, μέσα από το αυτοτελές Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 όπου η Περιφερειακή Αρχή διεκδίκησε και κατόρθωσε να έχει μερίδιο, μαζί με άλλες τρεις Περιφέρειες της χώρας.

 

Μόνο τέσσερις Περιφέρειες της χώρας θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο για δράσεις προς την κλιματική ουδετερότητα

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την περίοδο 2021-2027 εγκρίθηκε προσφάτως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά τέσσερις Περιφέρειες της χώρας, Δυτική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, καθώς και της Μεγαλόπολης και όμορων περιοχών στην Πελοπόννησο.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ και διαρθρώνεται σε Προτεραιότητες όπως:

  • Η ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας, με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων – με έμφαση στις μικρομεσαίες – και της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία.
  • Η ενεργειακή μετάβαση, με δράσεις ενεργειακού χαρακτήρα όπως η τηλεθέρμανση, η ηλεκτροκίνηση, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας κλπ.
  • Η κυκλική οικονομία, με δράσεις που στοχεύουν στην επανάχρηση των λιγνιτικών εδαφών και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
  • Η δίκαιη εργασιακή μετάβαση, με δράσεις ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών μετάβασης και την προώθηση της απασχόλησης.

Όσον αφορά τα νησιά, κεντρικός στόχος για την επόμενη μέρα είναι το «πρασίνισμα» των νησιών, η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από την αλυσίδα αξίας της «καθαρής ενέργειας» και η μεταστροφή και περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού και της γαλάζιας οικονομίας προς πιο βιώσιμα και καινοτόμα πρότυπα με βάση τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο του Προγράμματος ΔΑΜ είναι το Ταμείο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να παρέχει στήριξη στις περιφέρειες κατά τη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, που σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις, δήλωσε:

“Είναι μεγάλη η χαρά μας. Δώσαμε με επιτυχία ένα ακόμη  αγώνα και κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο για τα νησιά μας. Το γεγονός ότι  η συντριπτική πλειοψηφία των νησιών μας στηρίζεται σε μαζούτ και diesel, ήταν το βασικό μας επιχείρημα για να μπούμε στο Πρόγραμμα. Επιπλέον, έχουμε να παρουσιάσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή αλλά και τα ενεργειακά ζητήματα. Το Πρόγραμμα στηρίζει  δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και κυκλικής οικονομίας και εμείς έχουμε στα νησιά μας να παρουσιάσουμε το καλύτερο παράδειγμα στην Ευρώπη κυκλικής οικονομίας.  Είναι η Τήλος το πιο πετυχημένο παράδειγμα κυκλικής Οικονομίας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.  Σε όλα αυτά τα θέματα έχουμε προτάσεις και έτσι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε”

Ακούστε τον εδώ:

 

Πηγή RealVoice