Δήμος

Συλλυπητήριο Μήνυμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για τον θάνατο της μητέρας του Στράτου Καρίκη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, με θλίψη άκουσε το άγγελμα του
θανάτου της ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΡΙΚΗ, μητέρας του Αντιδημάρχου
Δήμου Ρόδου κ. Ευστράτιου Καρίκη,

Ομόφωνα αποφάσισε να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

1. Να εκφρασθούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και του
Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια της εκλιπούσης.
2. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τοπικό Τύπο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ