Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, με θλίψη άκουσε το άγγελμα του
θανάτου της ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΡΙΚΗ, μητέρας του Αντιδημάρχου
Δήμου Ρόδου κ. Ευστράτιου Καρίκη,

Ομόφωνα αποφάσισε να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

1. Να εκφρασθούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και του
Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια της εκλιπούσης.
2. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τοπικό Τύπο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ