Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Ρόδου

Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Ρόδου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΟ  Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Ρόδου, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις,
ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών από 01 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης(Δ.ΙΕΚ) του Γ.Ν. Ρόδου, φορέας που παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με ειδικότητες:
Α΄ εξαμήνου «Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»
Γ΄ εξαμήνου «Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»
και
Γ΄ εξαμήνου «Διασώστη- Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
Πιο συγκεκριμένα:
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ εξάμηνοκατάρτισης ειδικότητας «Βοηθού
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» έχουν οι απόφοιτοι ΓΕΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ,
ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Στην παραπάνω ειδικότητα οι 15 θέσεις δύνανται να καλυφθούν με τη συμπλήρωση του
Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των
Πανελλαδικών εξετάσεων.
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνοκατάρτισης ειδικότητας «Βοηθού
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» έχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας ΕΠΑ.Λ,ΤΕΛ,
ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών, καθώς και οι απόφοιτοι ΙΕΚ (κάτοχοι ΒΕΚ), με δικαίωμα
απαλλαγής από τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών.
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης ειδικότητας
«Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» έχουν οι καταρτιζόμενοι που έχουν κατοχυρώσει τα
αντίστοιχα Α’ και Β’ εξάμηνα.
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής καταρτιζόμενου σε άλλο ΙΕΚ δύναται να
πραγματοποιηθεί από 1 έως 10 Ιουλίου.
Η Φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ Γ.Ν. Ρόδου παρέχεται δωρεάν και διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα που
επιμερίζεται σε:
 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης
και
 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης με συνολική διάρκεια 960 ωρών
που οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) (τίτλος επιπέδου 5).
Οι κάτοχοι ΒΕΚ μετά τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μπορούν να αποκτήσουν άδειας άσκησης Επαγγέλματος.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δ.ΙΕΚ είναι τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δε φοιτά
ταυτόχρονα σε άλλο ΙΕΚ (παρέχεται από το Δ.ΙΕΚ).
2. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο (πρωτότυπος και φωτοτυπία)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή
τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας τελευταίου τριμήνου, προ της
εγγραφής)
5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
6. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών, αντί
δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 4, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας
ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση
μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται
η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και
της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
επιπέδου Β1.
7. Προσωπικό email (δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στο Δ.ΙΕΚ)
Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Γ.Ν. Ρόδου.
Οι Εγγραφές οριστικοποιούνται το μήνα Σεπτέμβριο στη Γραμματεία της Σχολής τις
εργάσιμες ώρες.
Πληροφορίες-Εγγραφές:
Γραμματεία Δ.ΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
Παπαλουκά 6-8, 85100 Ρόδος
Εξυπηρέτηση κοινού:
ΙΟΥΝΙΟΣ: Καθημερινά, Ώρες:09:00-13:00
ΙΟΥΛΙΟΣ:01έως 10 Ιουλίου Ώρες: 09:00-13:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07/2022 Ώρες: 09:00-13:00
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ12/08/2022Ώρες: 09:00-13:00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Καθημερινά, Ώρες: 08:30-13:00
Τηλ: 22410 24374
Email: dieknurse@gmail.com
Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: http://www.rhodes-hospital.gr
Please follow and like us:

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.