Δήμος

Σε κατασκευή καλύπτρων δημοσίων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Ρόδου

Στην εκκίνηση της διαδικασίας κατασκευής καλύπτρων δημοσίων κάδων απορριμμάτων προχωρά η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη υπό τον Αντιδήμαρχο Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο, ο οποίος ανέλαβε την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Η μελέτη που ολοκληρώθηκε, αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση καλύπτρων δημοσίων κάδων απορριμμάτων στη Μεσαιωνική πόλη και σε χαρακτηρισμένες ως μνημειακές περιοχές, όπως πχ. το ιστορικό κέντρο και η Λίνδος.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, συνεργάτες αυτού και υπηρεσιακοί της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, προχώρησαν στο σχεδιασμό καλύπτρων δημοσίων κάδων απορριμμάτων δύο (2) τύπων, ενός για μικρούς κάδους και ενός για μεγαλύτερους.  Ο Αντιδήμαρχος, επιδιώκοντας τη βελτίωση της εικόνας στους χώρους εναπόθεσης των απορριμμάτων κυρίως στις μνημειακές περιοχές, ζήτησε την κατασκευή καλύπτρων δημοσίων κάδων απορριμμάτων, λαμβάνοντας υπόψιν του – μεταξύ άλλων – τις κάτωθι κυριότερες παραμέτρους:

α) Τη βελτίωση της εικόνας των σημείων εναπόθεσης απορριμμάτων σε ιστορικές περιοχές,

β) Το νέο σχέδιο να εξυπηρετεί τους χρήστες, αλλά και τους εκτελούντες τη διακομιδή,

γ) Να είναι συμβατό με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία (υλικά) μνημειακών περιοχών, καθώς και

δ) Να είναι ομοιόμορφα, εύκολα συντηρούμενα και με χαμηλή βλάστηση.

Βάσει των ανωτέρω, ολοκληρώθηκε η μελέτη κατασκευής και τοποθέτησης καλύπτρων δημοσίων κάδων απορριμμάτων στη Μεσαιωνική πόλη και σε χαρακτηρισμένες ως ιστορικές περιοχές της νήσου Ρόδου και συγκεκριμένα:

Τα κάλυπτρα των δημοσίων κάδων απορριμμάτων διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, στα κάλυπτρα των μικρών κάδων και στα κάλυπτρα των μεγάλων και στις δύο περιπτώσεις σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να επαναληφθούν εύκολα προκειμένου να καλύψουν έναν, δύο ή τέσσερις μικρούς κάδους και δύο ή τέσσερις μεγάλους.

Καλύπτρα μικρών κάδων

Η κατασκευή είναι ξύλινη, σκούρας απόχρωσης, με σκελετό από τέσσερις ξύλινους πασσάλους. Τα στοιχεία πλήρωσης αποτελούνται από ξύλινα φύλλα, με ανάγλυφη, φατνωματική διακόσμηση. Στο κατώτερο τμήμα της κατασκευής αφήνεται μικρό κενό.

Το κάλυπτρο δεν διαθέτει καπάκι, είναι ελεύθερο από την πάνω πλευρά, ώστε να εξυπηρετείται η αμεσότερη και ευκολότερη τοποθέτηση των απορριμάτων.

Στη μπροστινή όψη, κατασκευάζονται δύο (2) ανοιγόμενα φύλλα για την απομάκρυνση των κάδων, με μαύρη μεταλλική λαβή για το άνοιγμά τους. Στις πλαϊνές πλευρές του καλύπτρου, σχεδιάζονται με τα ίδια υλικά και τρόπο κατασκευής δύο ορθογωνικές ζαρντινιέρες, στις οποίες θα φυτευτεί χαμηλή βλάστηση.

Καλύπτρα μεγάλων κάδων

Τα καλύπτρα των μεγάλων κάδων ακολουθούν την ίδια κατασκευαστική λογική, με τα ίδια υλικά και ταυτόχρονα προσαρμόζονται στις διαστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας των μεγάλων κάδων. Το κάλυπτρο για δύο κάδους έχει σκελετό από έξι (6) ξύλινους πασσάλους και τέσσερα (4) ανοιγόμενα φύλλα για το άδειασμα των κάδων. Στο κατώτερο τμήμα της κατασκευής αφήνεται μεγαλύτερο κενό, ώστε να είναι εμφανής και λειτουργικός ο μοχλός για το άνοιγμά του. Στις πλαϊνές πλευρές, σχεδιάζονται δύο (2) ορθογωνικές ζαρντινιέρες, στις οποίες επίσης θα φυτευτεί χαμηλή βλάστηση.

Η τοποθέτηση των νέων καλύπτρων αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την κατασκευή τους, η οποία υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επομένων πέντε (5) μηνών. Το έργο, χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου έτους 2022 και συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων.

Το σχέδιο, αναμένεται να διαβιβαστεί και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, πολιτικό προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε περίπτωση που επιθυμεί την περαιτέρω αξιοποίησή του.