Ο Δήμος Ρόδου αξιοποιεί προγράμματα του Πράσινου Ταμείου
Δήμος

Ο Δήμος Ρόδου αξιοποιεί προγράμματα του Πράσινου Ταμείου

Κατατέθηκαν τρεις σημαντικές προτάσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 1.802.000 Ευρώ

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού κ. Γιώργο Πατσάη και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου, αξιοποιώντας τα ενεργά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, κατέθεσαν τρεις προτάσεις χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 1.802.000€. Συγκεκριμένα:

 

  1. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε επίπεδο δήμου μετά την καταγραφή των 456 δημοτικών κτιρίων και σχολείων στο νησί, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και οι προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, για τη δημιουργία ενός δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις (κοινόχρηστοι χώροι και δημόσια κτίρια ή κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις). Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης χρηματοδότησης είναι 124.000€ και η υπηρεσία εκπόνησης, όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης, θα ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, με βάση τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις.
  2. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου αιτήθηκε η χρηματοδότηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Ρόδου», που αποβλέπει στην κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων –και συγκεκριμένα των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου και Ιαλυσού- για την προώθηση του χωρικού σχεδιασμού και την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 74.400€ και η υπηρεσία εκπόνησης, όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης, θα ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, με βάση τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις.
  3. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Υπηρεσίες Δόμησης) Δήμου Ρόδου και τη συμβολή του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τ.Α. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 και του μελετητικού γραφείου της κας. Παπακωνσταντίνου Αριστέας κατατέθηκε αίτηση χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 1.604.000€ για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση όψεων κτιρίου “Villa Dei Medici” νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του συγκροτήματος OSPEDALE REGIO και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου». Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα αποκατασταθεί το κτίριο, ο περιβάλλον χώρος του, η περίφραξη, η ενσωματωμένη στην περίφραξη κρήνη, καθώς και το υφιστάμενο πεζοδρόμιο επί της οδού Ερυθρού Σταυρού. Το έργο συμπεριλαμβάνει και τη δημιουργία ενός πρότυπου ανοιχτού «Κοινωνικού πάρκου Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού», όπου ο πολίτης θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίζει πολλές και διαφορετικές ανάγκες ή να βρίσκει διέξοδο σε προγράμματα και δράσεις που υλοποιεί τόσο η δημοτική αρχή, όσο και άλλοι φορείς. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο «κοινωνικό πάρκο» θα αγκαλιάζουν ολιστικά τις σύνθετες ανάγκες των συμπολιτών, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στη  προσβασιμότητα. Παράλληλα, οι εξωτερικοί χώροι θα αξιοποιούνται ως χώροι πολιτισμού για περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Στόχος ο χώρους του  παλιού νοσοκομείου να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο προορισμό αλληλεγγύης και εθελοντισμού με μια σειρά αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.

                                                        

«H Δημοτική Αρχή του Αντώνη Καμπουράκη, αξιοποιώντας προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, συμπεριλαμβάνει στο σχεδιασμό της ανάγκες όπως η προσβασιμότητα η δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων η αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλιού Νοσοκομείου. Για όλα αυτά τα ζητήματα, δρομολογούνται λύσεις που θα δώσουν διαφορετική πνοή στην πόλη και στο νησί μας, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των συμπολιτών μας», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Δ.Ε. Αρχαγγέλου, κ. Γιώργος Πατσάης.