Ρόδος

Απολογισμός έργου από τον απερχόμενο Διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου Γρηγόρη Ρουμάνη

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί αποχαιρετιστήρια συνάντηση – Απολογισμός θητείας από τον απερχόμενο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Γρηγόρη Ρουμάνη, στο Αμφιθέατρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι κυριότερες δράσεις και ενέργειες που σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν από το Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ το χρονικό διάστημα 2021-2022 με βάση την στοχοθεσία , το επιχειρησιακό σχέδιο και τις επικρατούσες υγειονομικές και οικονομικές συνθήκες

  1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

α.       Υποβλήθηκε πρόταση τροποποίησης του οργανισμού του νοσοκομείου.

β.       Βελτιώθηκαν  οι  ψηφιακές υποδομές

(1)      Επεκτάθηκε το εργαστηριακό σύστημα CCS.Διασύνδεση του ΤΕΠ και των κλινικών με το Μικροβιολογικό για την ταχεία αποστολή των αποτελεσμάτων .

(2)      Σχεδιάσθηκε η ηλεκτρονική καταγραφή-παρακολούθηση ασθενών που προσέρχονται στο ΤΕΠ

(3)      Ολοκληρώθηκε η εισαγωγή  στο PACS EVORAD όλων των νέων απεικονιστικών μηχανημάτων που εγκαταστάθηκαν στο νοσοκομείο.

γ.        Ολοκληρώθηκε η μελέτη για υποβολή πρότασης τροποποίησης του οργανισμού του ΙΕΚ που λειτουργεί υπό την εποπτεία του νοσοκομείου. Επανασχεδιασμός της λειτουργίας του(νέα αντικείμενα , συνεργασίες κλπ).

δ.       Υποβλήθηκε νέος οργανισμός του Γ.Ν. Ρόδου με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία και την σύγχρονη αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν την παροχή υγείας.

 

  1. ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εφαρμόστηκε  η νομοθεσία για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων με την προκήρυξη ανάλογου διαγωνισμού

 

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΣΧΕΔΙΑ

α.       Συντάχθηκε Νέο Επιχειρησιακό σχέδιο και ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας.

β.       Πραγματοποιήθηκε πλήρης αξιοποίηση της εφαρμογής Bi Health,συνεχής παρακολούθηση , τροποποίηση στοχοθεσίας ανάλογα αποτελεσμάτων της εφαρμογής.

γ.       Αναθεωρήθηκαν και δοκιμάσθηκαν τα σχέδια

δ.       Δημιουργήθηκαν ομάδες αντιμετώπισης κρίσεων και ομάδες επικοινωνίας  με SMS για την έγκυρη και  ταχεία επικοινωνία και ενημέρωση.

ε.        Δημιουργήθηκε Γραφείο Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και Γραφείο Ποιότητας και Εκπαίδευσης.

στ.   Δημιουργήθηκε Γραφείο Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας και Εκπαίδευσης.

ζ.        Δημιουργήθηκε Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.

η.       Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την κάλυψη της κενής θέσης Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία.

 

  1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α.       Επιδιώχθηκε συνεργασία με άλλα νοσοκομεία για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών (υπάρχει σχετική νομοθεσία που αφορά την συνεργασία με το ΄΄ΑΤΤΙΚΟΝ΄΄).

β.       Πραγματοποιήθηκε ειδική εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό από την επιτροπή λοιμώξεων για την αντιμετώπιση του covid-19 και εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση αναπνευστήρων και συσκευών έγχυσης.

γ.       Επιδιώχθηκε η αξιοποίηση των εξειδικευμένων γνώσεων του προσωπικού για την εκπαίδευση των υπολοίπων και την δημιουργία δεξαμενής έμπειρων και κατάλληλα προετοιμασμένων στελεχών.

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

α.       Πραγματοποιήθηκε πρόσληψη ιατρού εργασίας  και τεχνικού ασφαλείας.

β.       Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη ακτινοφυσικού.

γ.       Πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις προσωπικού:

ΙΑΤΡΙΚΟ 24 μόνιμοι και 10 επικουρικοί και αναμένεται η πρόσληψη άλλων 7 ιατρών

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 3 μόνιμοι και 51 επικουρικοί

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ 3 μόνιμοι και 6 επικουρικοί

ΛΟΙΠΟ         10 επικουρικοί

δ.       Υλοποιήθηκε ανακατανομή του διοικητικού προσωπικού για την αποτελεσματική και ορθολογική λειτουργία του νοσοκομείου.

ε.        Υλοποιήθηκε συνεργασία κατόπιν διαγωνισμού με εταιρίες για την λογιστική υποστήριξη, την διαχείριση προσωπικών δεδομένων και τον έλεγχο από ορκωτούς λογιστές.

στ.      Πραγματοποιήθηκε έλεγχος – διόρθωση – επέκταση του ιστοχώρου του νοσοκομείου ώστε να είναι φιλικό με τον χρήστη.

 

  1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α.       Προβήκαμε σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγρού οξυγόνου συμπεριλαμβανομένης της  δεξαμενής υγρού οξυγόνου με ενοίκιο προκειμένου να διαθέτουμε δευτερεύουσα πηγή οξυγόνου καθώς δεν υπήρχε ανταπόκριση στην αίτηση αγοράς δευτερεύουσας πηγής ενέργειας αν και είχε εξασφαλισθεί πίστωση 75.000 € από το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα αναβαθμίσθηκαν οι δυνατότητες της Μονάδας παραγωγής με κατασκευή νέας γραμμής για την κλινική covid.

β.       Πραγματοποιήθηκε προμήθεια συστήματος πνευματικού ταχυδρομείου.

γ.       Δημιουργήθηκε μονάδα διάλυσης κυτταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων αξίας 100.000 ευρώ  (χορήγηση από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

δ.       Εξασφαλίσθηκε πίστωση 220.000 ευρώ για την ανακαίνιση της ψυχιατρικής κλινικής. (χορήγηση από Υπουργείο Υγείας)

ε.        Εξασφαλίσθηκε πίστωση 137.000 ευρώ για την ανακαίνιση της Νεφρολογικής  κλινικής και της ΣΦΠΚ. (χορήγηση από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

στ.       Επισκευάστηκε και αναβαθμίστηκε το οπτικοακουστικό σύστημα του αμφιθεάτρου.

ζ.            Πραγματοποιήθηκε αγορά εξοπλισμού για την ανακαίνιση μαγειρείων, στεγνωτηρίων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αξίας 327.000€ (χορήγηση από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)  .

η.           Ολοκληρώθηκε η ένταξη μας σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης (ΥΜΕΠΕΡΑ) προϋπολογισμού 4.450.000 ευρώ.

θ.           Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια πλυντηρίων ιματισμού προϋπολογισμού 234.000 ευρώ.

ι.            Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την πλήρη ανακαίνιση του εξοπλισμού της γαστρεντερολογικής και της ουρολογικής κλινικής καθώς και εξοπλισμού της γυναικολογικής κλινικής, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, του ακτινολογικού τμήματος και άλλων κλινικών, προϋπολογισμού  1.310.500 ευρώ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

ια.          Έγινε προμήθεια και εγκατάσταση μηχανήματος φρουοροαγγειογραφίας στην οφθαλμολογική κλινική και κατασκευάσθηκε clean room για την πραγματοποίηση επεμβάσεων και αποσυμφόρηση του χειρουργείου.

ιβ.          Ανακαινίσθηκε η παιδιατρική κλινική και κατασκευάσθηκαν ΤΕΠ παιδιατρικής κανονικό και covid. Δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για την νοσηλεία παιδιατρικών covid περιστατικών .

ιγ.           Κατασκευάσθηκε ΤΕΠ COVID με την χρήση ISOBOX.(4 τεμάχια).

ιδ.           Μετεγκαταστάθηκε η νευρολογική κλινική και ανακαινίσθηκαν οι εγκαταστάσεις της.

ιε.           Πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση ενός μαγνητικού τομογράφου, δύο ακτινολογικών  μηχανημάτων (το ένα για το ΤΕΠ) , ενός ψηφιακού αγγειογράφου προϋπολογισμού 2.150.000 ευρώ(ΕΣΠΑ).

ιστ.         Πραγματοποιήθηκε  η αγορά μηχανήματος vitek για την ταυτοποίηση μικροβίων και μυκήτων και διεξαγωγής αντιβιογραμμάτων. και κατασκευάσθηκε ειδικός  χώρος για την πραγματοποίηση μοριακών τεστ.

ιζ.           Ανακαινίσθηκε ο ξενώνας του νοσοκομείου δυναμικότητας 12 δωματίων με την συνδρομή τοπικών επιχειρηματιών συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

ιη.           Κατασκευάσθηκαν  τέσσερα νέα εφημερία για τους ιατρούς και σχεδιάσθηκε ανακατανομή των γραφείων των ιατρών του Νοσοκομείου.

ιθ.           Διαμορφώθηκε και συντηρήθηκε ο χώρος στον οποίοι δημιουργήθηκε κλινική covid.

ικ.           Επισκευάστηκαν 1800 μηχανήματα από την Β.Ι.Τ. του Γ.Ν. Ρόδου, ενώ σε άλλα 193 μηχανήματα απαιτήθηκε η προμήθεια ανταλλακτικών ή και παροχή υπηρεσιών που επιμελήθηκε το τμήμα Β.Ι.Τ.

 

  1. ΕΦΟΔΙΑ-ΥΛΙΚΑ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

α.       Υλοποιούνται Ηλεκτρονικοί Διεθνείς Διαγωνισμοί(σίτιση, ασφάλεια, καθαριότητα)

β.       Μειώθηκε ο χρόνος που βρίσκονται εκτός ενεργείας ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και αυξήθηκε ο  αριθμός των μηχανημάτων τα οποία επισκευάζονται από το προσωπικό του νοσοκομείου.

γ.       Αγοράσθηκαν και λειτουργούν νέα μηχανήματα  για την επικοινωνία για του προσωπικού (τραυματιοφορείς) εντός του νοσοκομείου

 

  1. ΥΓΙΕΙΝΗ –ΝΟΣΗΛΕΙΑ

α.       Επιτεύχθηκε μείωση του χρόνου αναμονής στα εξωτερικά ιατρεία.

β.       Καθιερώθηκε  λίστα  εξέτασης για μαστογραφία .

γ.       Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και εκκαθάριση της λίστας χειρουργείου.

δ.       Πραγματοποιήθηκε ανασχεδιασμός της λειτουργίας του ΤΕΠ με σκοπό την μείωση του χρόνου αναμονής , καλύτερη περίθαλψη των ασθενών , αποτελεσματική και ταχεία διεξαγωγή εξετάσεων και άμεση (εφόσον απαιτείται) εισαγωγή στις κλινικές. Εφαρμόστηκε  triage

ε.        Εφαρμόσθηκε η χρήση ερωτηματολογίων ικανοποίησης πολιτών και καθιέρωση δελτίου τεκμηρίωσης παραπόνων.

στ.      Ιδρύθηκε  κλινική covid, ΤΕΠ παιδιατρικής, ΤΕΠ  covid ενηλίκων και παιδιών.

ζ.        Επαναλειτούργησε το τμήμα οστικής πυκνότητας.

η.       Ιδρύθηκε ιατρείο   post covid

 

θ.       Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία 2021

Προσέλευση ασθενών στο ΤΕΠ 30.946
Προσέλευση ασθενών στο ΤΕΙ 59.998
Νοσηλείες 21.242
Σύνολο Χειρουργικών Επεμβάσεων 3.223

 

Στεφανιογραφίες 547
Αγγειοπλαστικές 352
Διακομιδές από /προς ΓΝ Ρόδου 53/147

 

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

α.       Εκδηλώθηκαν ενέργειες για την αντιμετώπιση της αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης λόγω μετακίνησης ασθενών από άλλα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας του covid-19.

γ.       Εφαρμόζονται αρχές οικονομίας κλίμακος.

δ.       Καθιερώθηκαν δείκτες αποδοτικότητας

ε.        Εξοφλήθηκαν τιμολόγια φαρμάκου παρελθόντων ετών (2017-2019) συνολικού ποσού 6.875.142 ευρώ.

στ.      Πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση νοσηλίων παρελθόντων ετών.(2016-2019)

ζ.        Συντάχθηκαν ισολογισμοί για τα έτη 2017-2020.

η.       Συνολικές δαπάνες 2021

 

Οι δαπάνες που πραγματοποίησε συνολικά το νοσοκομείο το 2021 για προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών έφτασαν τα 21.398.410,87 €. Στις δαπάνες αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη μισθοδοσίας (αφορά μόνο τιμολόγια από προμηθευτές).

 

Οι δαπάνες αυτές αναλύονται ως εξής:

 

ΦΑΡΜΑΚΟ 8.822.122,35 €
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 2.252.458,19 €
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 1.146.101,85 €
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ & ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1.596.044,28 €
ΔΕΗ – ΔΕΥΑΡ – ΟΤΕ 1.353.327,46 €
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΦΥΛΑΞΗ 912.394,22 €
ΣΙΤΙΣΗ 377.033,86 €
ΚΑΥΣΙΜΑ 1.000.804,03 €
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 392.832,00 €
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2.243.160,00 €
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.302.132,63 €
ΣΥΝΟΛΟ 21.398.410,87

 

θ.       Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου ορίσθηκε πενταμελές Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  με σκοπό τη διαχείριση των εσόδων του Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης.

 

10.ΔΙΑΦΟΡΑ

Η εμπιστοσύνη του τοπικού πληθυσμού προς την διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράσθηκε με δωρεές ύψους 251.200 ευρώ περίπου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (αναπνευστήρες, μόνιτορ, αντλίες έγχυσης , καρδιογράφους , λαρυγγοσκόπια κλπ).

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ