Εθνική Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του έργου «DestiMED PLUS: Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου»
Περιφέρεια

Εθνική Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του έργου «DestiMED PLUS: Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνουν Εθνική Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του έργου DestiMED PLUS την Τρίτη 31/05/2022, 15:30-18:00, στο ξενοδοχείο RODOS PALACE.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επικείμενης ολοκλήρωσης του έργου DestiMED PLUS και θα λάβει χώρα με υβριδική μορφή, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και μέσω διαδικτύου πραγματοποιώντας εγγραφή στο link: https://zoom.us/j/95130135231

Στην εκδήλωση θα υπάρχει επίσης διαθέσιμη διερμηνεία από Αγγλικά σε Ελληνικά και αντίστροφα μέσω του Zoom.

Στην εθνική εκδήλωση θα παρουσιαστούν: το έργο και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του DestiMED PLUS στην Κάρπαθο και την Κρήτη, το Δίκτυο Οικοτουρισμού “MEET Network”, προκλήσεις και ευκαιρίες για τις Προστατευόμενες Περιοχές, το σύστημα παρακολούθησης του Οικολογικού Αποτυπώματος που εφαρμόστηκε, και η Κοινοπραξία Οικοτουρισμού της Μεσογείου (Mediterranean Ecotourism Consortium – MEC).
Υπενθυμίζεται ότι μέσα από το έργο DestiMED PLUS, δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό ολιγοήμερο οικοτουριστικό πακέτο στην Κάρπαθο και αντίστοιχα ένα στην Κρήτη, τα οποία ήδη έχουν αξιολογηθεί και δοκιμαστεί από εξειδικευμένους συνεργάτες.
Έως τη λήξη του έργου, τα πακέτα οικοτουρισμού προβλέπεται να εμπορευματοποιηθούν με τη συνεργασία του Δικτύου ΜΕΕΤ (MEET Network).
Το Δίκτυο MEET αποτελεί ένα Δίκτυο μεσογειακών προστατευόμενων περιοχών που αναπτύσσουν προϊόντα οικοτουρισμού υψηλής ποιότητας, τα οποία ωφελούν τη διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής.
Κατά τη διάρκεια του έργου, δημιουργήθηκαν στην Κάρπαθο και στην Κρήτη Τοπικά Cluster Οικοτουρισμού (LEC) και Περιφερειακές Ομάδες Οικοτουρισμού (REC) ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία του Δικτύου MEET.
Το έργο DestiMED PLUS συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας Interreg MED.